Knep för bättre minne

Att sniffa på rosmarin gör oss mer uppmärksamma och kan enligt tester förbättra minnet med upp till 75 %

Läs inte bara det du vill komma ihåg, eller notera det på din smartphone, skriv det på papper också. Hjärnan minns lättare saker man skrivit ner för hand, beroende på de centra i hjärnan som aktiveras.

Tugga tuggummi. Studier visar att tuggandet hjälpte testpersoner att behålla fokus längre.

Knyt din högerhand när du memorerar något och knyt din vänsterhand när du vill komma ihåg det. Tricket aktiverar olika delar av hjärnan som gynnar inlärning och minnesförmåga.